Angående fraværsregistrering på studiebænken og idags timeregistrering

En af de enkelte gange moralske mig ever har snydt, var dengang hvor det gjalt fraværsregistrering {http://danmade.dk/produkter/fravaersregistrering/} da jeg studerede. Dér foregik timeregistrering {http://danmade.dk/} ved at et papirdokument blev sendt gennem hele lokalet, hvor hver enkelt protokollerede sit navn for at registrere fraværsregistrering. Jeg har i den forbindelse mere end et par gange noteret nogle fra min studiegruppe, så fremt de ik havde mulighed for at komme til en undervisningsgang.

Fraværsregistrering og timeregistrering er endnu engang tjenstligt, på den arbejdsplads jeg besidder i de her dage. Fraværsregistreringen er her idag bedre og totalt online digitalt siden tiden som studerende og timeregistreringen er bestem ikke noget der er en tidsrøver i projekterne. Lønsedlerne er 100 procent rigtige med timeregistrering. Den moderne digitale tidsregistrering vi kender det har jeg absolut en positiv forståelse over for.

Umiddelbart efter efter gym-tiden var jeg i et job, hvor vi hver dag gjorde timeregistrering. Ikk til at skrive fraværsregistrering men tanken var at tjekke vores præcise arbejdstid. En temmelig praktisk ting, for med systemet fik vi udbetalt betaling for lige netop den tid, vi var registreret på jobbet.